Untitled

Log OutSkip to content

NEWWP

Just another WordPress site

Bài viết hướng dẫn bài tập hàm if trong excel

BÀI TẬP EXCEL CÓ LỜI GIẢI (DÙNG HÀM IF, ROUND, SUM, MIN, MAX, AVERAGE) 1

Chia sẻ bài viết này:

 • 7
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   

Cùng làm bài tập excel có lời giải sau đây, học cách sử dụng hàm IFhàm ROUND, hàm SUM, hàm MIN và hàm MAX hiệu quả chính xác nhất.

Hình thức thống kê điển hình là bảng lương trong tháng của công ty, bảng lương này là bài tập excel hãy cùng Blog Học Excecl đi tìm lời giải với bài tập lần này nhé.

Bài tập Excel có lời giải (click vào hình để nhìn nét hơn)

Chúng ta sẽ giải quyết từng phần một của bảng lương.

Tính phụ cấp chức vụ tại bài tập excel lần này, cần sử dụng hàm IF (hiểu rõ hơn về hàm IF tại đây).  Điều kiện phụ cấp chức vụ là: NV thêm 100, KT thêm 150, TP thêm 300, PGĐ thêm 350, GĐ thêm 500. Thay vì lần theo danh mục chức vụ rồi điền vào, chỉ cần sử dụng hàm IF theo cú pháp sau: =IF(D2=”NV”,100,IF(D2=”KT”,150,IF(D2=”TP”,300,IF(D2=”PGĐ”,350,IF(D2=”GĐ”,500))))) 

Rồi kéo chuột sao chép hàm IF xuống các ô còn lại để có được kết quả, và đây là cách thực hiện:

Bài tập excel có lời giải, tính phụ cấp chức vụ bằng hàm IF

Xem thêm:

Tính lương tại bài tập excel này quá đơn giản, thực hành như sau:

Lương = Lương căn bản * Ngày công.

Để tính được tạm ứng trong bài tập excel này cần kết hợp giữa hàm ROUND và hàm IF để thỏa mãn điều kiện đề bài đưa ra (hiểu rõ hơn về hàm ROUND và hàm IF). Cú pháp như sau: =ROUND(IF((G2+H2)*2/3<70000,(G2+H2)*2/3,70000),-3)

Rồi kéo chuột sao chép xuống các ô còn lại để có được kết quả như này:

Bài tập excel có lời giải, tính tạm ứng bằng cách kết hợp hàm

Tính phần còn lại chúng ta làm đúng theo công thức đề bài đưa ra:

Còn lại = Phụ cấp chức vụ + Lương – Tạm ứng.

Tính tổng cộng cần sử dụng hàm SUM, thực hiện như sau:

Sử dụng hàm SUM để tính tổng

Tính trung bình cần sử dụng hàm AVERAGE (tìm hiểu các cách tính trung bình tại đây), thực hiện như sau:

Tính trung bình bằng hàm average

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất cần dùng hàm MIN và hàm MAX (tìm hiểu các tìm giá trị tại đây), thực hiện như sau:

Sử dụng hàm MIN, hàm MAX

Nếu các bạn muốn được hướng dẫn 1 cách dễ hiểu và được luyện tập tốt hơn để chuẩn bị cho các kì thi hoặc bài thi Excel, hãy tham giá khoá học Luyện đề Excel:

Luyện tập các hàm Excel chuẩn bị cho các kỳ thi

Excel cơ bản tới chuyên gia dành cho người chuẩn bị xin việc

Để có thể ứng dụng tốt Excel vào trong công việc, chúng ta không chỉ nắm vững được các hàm mà còn phải sử dụng tốt cả các công cụ của Excel. Những hàm nâng cao giúp áp dụng tốt vào công việc như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH… Những công cụ thường sử dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table…

Toàn bộ những kiến thức này các bạn đều có thể học được trong khóa học EX101 – Excel từ cơ bản tới chuyên gia của Học Excel Online. Hiện nay hệ thống đang có ưu đãi rất lớn cho bạn khi đăng ký tham gia khóa học. Chi tiết xem tại: HocExcel.Onlinehttps://www.facebook.com/v3.0/plugins/comments.php?app_id=488204971838188&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df6a8bc4ec8d2f%26domain%3Dblog.hocexcel.online%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fblog.hocexcel.online%252Ff226194e48472c%26relation%3Dparent.parent&container_width=806&height=100&href=https%3A%2F%2Fblog.hocexcel.online%2Fbai-tap-excel-co-loi-phan-1.html&locale=vi_VN&numposts=3&order_by=social&sdk=joey&version=v3.0&width=Chia sẻ bài viết này:

 • 7
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   

Hướng dẫn giải bài tập Excel với hàm IF và hàm RANK

Chia sẻ bài viết này:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   

Hàm IF được sử dụng khá nhiều trong công việc tính toán của Excel. Nó cực kì thông dụng và cần thiết khi làm việc với bảng tính.  Cùng xem Học Excel Online giải một vài bài tập với hàm If và hàm Rank nào

Dưới đây là bài tập mô phỏng cách lồng nhiều hàm IF lại với nhau.

Xét ví dụ sau.

1/ Sử dụng phương pháp lồng nhiều hàm IF trong một công thức để xếp loại học sinh.

 • Sử dụng công thức: =IF(C3>=9;”Giỏi”;IF(AND(C3<9;C3>=7);”Khá”;IF(AND(C3<7;C3>=5);”Trung Bình”;”Yếu”))) 

2/ Dùng hàm xếp hạng RANK.

 • Sử dụng công thức: =RANK(C3;$C$3:$C$9;0), với dãy truy xuất được cố định lại $…$ bằng cách nhấn F4.

Bộ tài liệu hướng dẫn học excel 2016

Một số bài viết bạn có thể quan tâm

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5F6LoMaC2Vne7hjh8nCQbr51T-6-_aRbIQD1SwZqLpnBH4w/viewform?embedded=truehttps://www.facebook.com/v3.0/plugins/comments.php?app_id=488204971838188&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df2fc5e44eee249%26domain%3Dblog.hocexcel.online%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fblog.hocexcel.online%252Ff15c47f7049f534%26relation%3Dparent.parent&container_width=806&height=100&href=https%3A%2F%2Fblog.hocexcel.online%2Fhuong-dan-giai-bai-tap-excel-voi-ham-if-va-ham-rank.html&locale=vi_VN&numposts=3&order_by=social&sdk=joey&version=v3.0&width=Chia sẻ bài viết này:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   

Excel căn bản: Bài tập về hàm IF có hướng dẫn giải chi tiết

13/09/201712/09/2017 Bởi

[Excel căn bản] Bài tập về hàm IF có hướng dẫn giải chi tiết – Trong Serie Excel căn bản trước đây mình có hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm IF trong Excel, tiếp tục trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm IF để giải một số bài tập trong Excel, về cơ bản khi các bạn đi thi tín chỉ tin học văn phòng hiện nay thì nó chỉ xoay quanh các hàm căn bản như hàm IF, hàm Hlookup, hàm Vlookup, hàm And, hàm Or… để các bạn có thể nắm bắt được hàm IF tốt hơn trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng hàm IF để giải quyết một số bài tập đơn trong Excel.

Nói về cách sử dụng hàm IF thì có rất nhiều cách biến hóa, bạn có thể kết hợp hàm IF với nhiều hàm khác nhau để giải quyết yêu cầu của bài toán, tuy nhiên nếu bạn chỉ dừng lại ở mức tin học văn phòng thì tôi tin chắc rằng nếu bạn xem qua Serie Excel căn bản của mình là bạn có thể giải quyết các bài tập một cách dễ dàng.

Excel căn bản: Bài tập về hàm IF

Như mình đã đề cập bên trên để các bạn nắm rõ hơn về cách sử dụng hàm kiểm tra điều kiện IF, trong bài viết này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bài tập cụ thể về cách sử dụng hàm IF để giải quyết bài toán, nào chúng ta cùng tìm hiểu bài tập như sau!

Bài tập: Cho BẢNG TÍNH TIỀN ĐIỆN

Excel căn bản: Bài tập về hàm IF có hướng dẫn giải chi tiết
Excel căn bản: Bài tập về hàm IF có hướng dẫn giải chi tiết

Yêu cầu

1. Xác định giá trị cho cột Định Mức, biết rằng: Định Mức cho khu vực 1 là 50, khu vực 2 là 100 và khu vực 3 là 150

2. Tính lượng điện tiêu thụ của mỗi hộ biết rằng: Tiêu Thụ = Số Mới – Số Cũhttps://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-9099851008509464&output=html&h=280&adk=3314409428&adf=3118769754&pi=t.aa~a.964244291~i.3~rp.4&w=496&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1617887349&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=8055749833&psa=0&ad_type=text_image&format=496×280&url=https%3A%2F%2Fhuuthuan.net%2Fexcel-can-ban-bai-tap-ve-ham-if.html&flash=0&fwr=0&pra=3&rh=124&rw=496&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&dt=1617887349074&bpp=2&bdt=6965&idt=2&shv=r20210406&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Dc840f5b82a5db3fb-228e053f1cc700cc%3AT%3D1617887348%3ART%3D1617887348%3AS%3DALNI_MZDe8xr3Mms5XEEruraBoqHV4ybtw&prev_fmts=580×280%2C580x280%2C300x600%2C300x600%2C0x0&nras=2&correlator=3518833705985&frm=20&pv=1&ga_vid=1169323181.1617887343&ga_sid=1617887349&ga_hid=683512167&ga_fc=0&u_tz=480&u_his=8&u_java=0&u_h=1080&u_w=1920&u_ah=1040&u_aw=1920&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=698&ady=2139&biw=1887&bih=948&scr_x=0&scr_y=780&eid=44739547%2C44740079%2C44739387&oid=3&pvsid=4003130909600920&pem=71&eae=0&fc=384&brdim=10%2C10%2C10%2C10%2C1920%2C0%2C1920%2C1080%2C1904%2C948&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&ifi=9&uci=a!9&btvi=1&fsb=1&xpc=xXW1PSyevY&p=https%3A//huuthuan.net&dtd=27

3. Tính Tiền Điện biết rằng: Tiền Điện = Tiêu Thụ * Đơn Giá, trong đó:

– Nếu số KW Tiêu Thụ <= Số KW Định Mức của khu vực mình thi tính giá 450 đ/KW

– Ngược lại : Cứ mỗi KW vượt định mức tính giá 800 đ/KW (Số KW trong định mức vẫn tính giá 450 đ/KW)

4. Tính Thuê Bao = 5% * Tiền Điện

5. Tính Phải Trả = Tiền Điện + Thuê Bao

6. Tính Tổng Cộng cho các cột Tiêu Thụ, Tiền Điện, Thuê Bao và Phải Trả

#Hướng dẫn giải

Câu 1: Cột định mức = (Nếu khu vực = 1 là 50, nếu khu vực = 2 là 100, còn lại là 150).

Bài tập về hàm IF có hướng dẫn giải chi tiết
Bài tập về hàm IF có hướng dẫn giải chi tiết

Như vậy công thức sẽ là: =IF(C4=1;50;IF(C4=2;100;150)) (ở đây ô C4 chính là ô tại vị trí dòng thứ 4 cột C chính là ô Khu vực).

Câu 2: Điện tiêu Thụ = Số Mới – Số Cũ với câu này thì quá rõ ràng.

Excel căn bản: Bài tập về hàm IF có hướng dẫn giải chi tiết 1

Như vậy công thức sẽ là: =E4-D4 (Ở đây ô E4 chính là ô dữ liệu đầu tiên trong cột “Số mới”, ô D4 chính là ô dữ liệu đầu tiên trong cột “Số cũ”).

Câu 3: Tiền Điện = Tiêu Thụ * Đơn Giá (biết rằng nếu KW Tiêu Thụ <= Số KW Định Mức thì đơn giá sẽ là 450, ngược lại nếu vượt quá định mức thì số KW vượt quá đó sẽ là 800 và số KW định mức vẫn là 450)

Excel căn bản: Bài tập về hàm IF có hướng dẫn giải chi tiết 2

Như vậy công thức sẽ là: =IF(G4<=F4;G4*450;(F4*450)+((G4-F4)*800)) (ở đây ta sẽ so sánh cột “Định mức” với “Tiêu thụ” nếu “Tiêu thụ” nhỏ hơn hoặc bằng định mức thì ta lấy “Tiêu thụ” * 450, ngược lại ta sẽ lấy cột (“Định mức” * 450) + (“Tiêu thụ” – “Định mức”) * 800)).

Câu 4: Thuê Bao = 5% * Tiền Điện

Excel căn bản: Bài tập về hàm IF có hướng dẫn giải chi tiết 3

Như vậy công thức sẽ là: =5%*H4 (ở đây ô H4 chính là ô tại vị trí dòng thứ 4 cột H chính là ô Tiền điện).

Câu 5: Phải Trả = Tiền Điện + Thuê Bao

Excel căn bản: Bài tập về hàm IF có hướng dẫn giải chi tiết 4

Như vậy công thức sẽ là: = H4+I4 (quá đơn giản)

Câu 6: Tổng Cộng cho các cột Tiêu Thụ, Tiền Điện, Thuê Bao và Phải Trả

Excel căn bản: Bài tập về hàm IF có hướng dẫn giải chi tiết 5

Như vậy công thức sẽ là: =Sum(G4:G9) (dùng công thức Sum để tính tổng sau khi thực hiện xong chỉ cần kéo và thả).

#Xem video hướng dẫn giải

Tải bài tập Excel căn bản về thực hành

Kết luận

Trong giới hạn bài viết này mình đã hướng dẫn các bạn giải quyết một bài Excel căn bản bằng cách sử dụng hàm IF và một số hàm khác, hy vọng sẽ giúp ích cho bạn, hãy theo dõi thường xuyên các bài viết về Excel căn bản và bạn sẽ thực hiện được một cách dễ dàng.

Cuối cùng không có gì hơn nếu bạn cảm thấy bài viết có ích hãy subscribe blog của mình thường xuyên để cập nhật những bài viết mới nhất qua Email – Chân thành cảm ơn!TwitterDanh mụcĐiểm tâm ITĐiều hướng bài viếtSử dụng hàm And và Or trong Excel để kiểm tra tổ hợp điều kiệnExcel căn bản: Sử dụng hàm Round làm tròn số trong Excel


Hàm if trong excel: Cách sử dụng đơn giản [Hướng dẫn bài tập]

Hàm if trong excel là hàm điều kiện cơ bản được áp dụng riêng lẻ hoặc kết hợp với các hàm khác nhau bằng nhiều cách tùy vào mục cách sử dụng. Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về hàm if chúng ta hãy tham khảo thông tin trong bài viết dưới đây nhé !

Excel là ứng dụng văn phòng rất hữu ích và cần thiết với những bạn thường xuyên thao tác bảng tính, bảng dữ liệu. Đặc biệt, nắm rõ các hàm if trong excel để áp dụng làm việc hiệu quả trong quá trình tính toán, xử lý số liệu chính xác bạn cần nắm chắc tính chất của hàm này để tránh mất thời gian và sai lệch kết quả.

Hàm này, hỗ trợ người dùng xác định các điều kiện cần có trong dữ liệu bạn có thể lồng ghép hàm if với nhiều hàm khác nhau có điều kiện xảy ra cho đối tượng cần tính. Tuy nhiên, một điểm cần lưu ý chính là ký hiệu dấu phân cách giữa các giá trị có thể sử dụng “,” hoặc “;” cho phù hợp.

Hàm if – Cách sử dụng hàm if

Lệnh if trong excel

Hàm điều kiện (Hàm if) một trong những hàm logic nhiệm vụ chính là đánh giá điều kiện nhất định và trả về giá trị bạn chỉ định. Ví dụ với điều kiện là TRUE thì kết quả trả về một giá trị khác nếu điều kiện là FALSE.

Lệnh cho hàm IF như sau: IF (logical_test, [value_if_true], [value_if_false])

Có thể thấy, hàm if chứa 3 tham số nhưng chỉ có tham số đầu tiên là điều kiện bắt buộc, còn lại những tham số sau có thể bỏ qua.

Trong đó:

 • logical_test: Giá trị hay biểu thức logic có giá trị Đúng (TRUE) hoặc Sai (FALSE) đây chính là hai điều kiện bắt buộc. Với tham số này bạn cần chỉ rõ ký tự, con số, ngày tháng hay bất kỳ một biểu thức so sánh. Ví dụ: Biểu thức logic có thể áo dụng: B1=”sold”, B1<28/9/2020, B1=28 hoặc B1>28)
 • Value_if_true: Giá trị hàm trả về nếu biểu thức logic có giá trị TRUE hoặc điều kiện thỏa mãn giá trị hàm (Không bắt buộc). Ví dụ: Công thức trả về kết quả từ “Good”, giá trị ô B1 lớn hơn 12 thì áp dụng lệnh: =IF(B1>12, “Good”)
 • Value_if_false: Giá trị hàm trả về khi biểu thức logic có giá trị FALSE hay dễ hiểu chính là điều kiện không thỏa mãn hàm (Không bắt buộc). Ví dụ: Thêm biến thứ 3 “Bad” áp dụng vào công thức nếu trả về giá trị của “Good” hơn trong ô B1 sẽ lớn hơn 12 ngược lại nếu trả về “Bad” thì áp dụng lệnh: =IF(B1>12, “Good”, “Bad”)
Hàm if trong excel: Cách sử dụng đơn giản [Hướng dẫn bài tập] - Ảnh 1
Cách sử dụng hàm if trong excel

Cách dùng hàm if trong excel

Ta có bảng dữ liệu để áp dụng lệnh để các bạn dễ dàng có thể hình dung cách dùng hàm này trong excel: Danh sắc có 7 học sinh đạt kết quả thi xong, để kiểm tra điểm của 7 thí sinh này đỗ hay trượt khi có điều kiện  >= 5 điểm là đỗ, dưới mức điều kiện là thi lại.

Hàm if trong excel: Cách sử dụng đơn giản [Hướng dẫn bài tập] - Ảnh 2
Bảng dữ liệu ví dụ

Ở trong ví dụ này, bạn áp dụng hàm điều kiện cơ bản, gán điều kiện phải lớn >=5 điểm điều kiện sẽ hiển thị 1 trong 2 kết quả. Áp dụng công thức hàm if:  =IF(Điều kiện, “TRUE”, “FASLE”).

Bước 1: Nhập code vào cột F (xếp loại). Xác định giá trị tham chiếu cột E (cột điểm) đây chính là điều kiện tính hàm

Sau khi thao tác dữ liệu xong, nhận lệnh tính: =IF(E8>=5,”Đỗ”,”Thi lại”) vào dòng 8 cột F hay còn gọi là F8.

Hàm if trong excel: Cách sử dụng đơn giản [Hướng dẫn bài tập] - Ảnh 3
Nhập code cho bảng dữ liệu

Bước 2: Ấn Enter trên bàn phím kết quả hiển thị  giá trị “Đỗ” là thỏa mãn điều kiện hàm, trả kết quả đúng.

Hàm if trong excel: Cách sử dụng đơn giản [Hướng dẫn bài tập] - Ảnh 4
Nhấn Enter để hoàn tất thao tác

Bước 3: Áp dụng với những giá trị còn lại bằng kéo thả bảng, nhấn vào mép cột xếp lại hiển thị dấu “+” di chuyển chuột kéo xuống. Hệ thống sẽ tự động áp dụng hàm if thỏa mãn điều kiện cho sẵn tương thích và trả kết quả hiển thị như sau:

Hàm if trong excel: Cách sử dụng đơn giản [Hướng dẫn bài tập] - Ảnh 5
Kết quả hiển thị

Những thí sinh đạt điều kiện >= 5 điểm  hiển thị kết quả đỗ, còn những thí sinh không hiện kết quả nghĩa là phải thi lại.

 XEM THÊM: Thủ thuật Excel cơ bản mà dân văn phòng nào cũng phải biết

Bài tập hàm if trong excel có lời giải

Bảng dữ liệu bài tập cụ thể hàm if trong excel có lời giải để các bạn có thể nắm được cụ thể:

Tính phụ cấp chức vụ trong bài tập excel, áp dụng hàm if. Điều kiện cho trước:  GĐ thêm 500, PGĐ thêm 350, TP thêm 300, KT thêm 150, NV thêm 100. Thay những thao tác nhập thủ công mất thời gian bạn có thể áp dụng lệnh hàm if theo cú pháp: =IF(D2=”NV”,100,IF(D2=”KT”,150,IF(D2=”TP”,300,IF(D2=”PGĐ”,350,IF(D2=”GĐ”,500))))) 

Kéo chuột copy hàm if xuống các ô để nhận kết quả:

Hàm if trong excel: Cách sử dụng đơn giản [Hướng dẫn bài tập] - Ảnh 6
Ví dụ cụ thể bài tập hàm if trong excel có lời giải

Hướng dẫn cách sử dụng hàm IF nhiều điều kiện

 • Hàm AND: Điều kiện có chứa hàm AND, Microsoft Excel hiển thị kết quả TRUE (Đúng) khi thỏa mãn điều kiện, nếu không thỏa mãn điều kiện hiển thị kết quả FALSE (Sai)
 • Hàm OR: Khi áp dụng hàm OR, Microsoft Excel hiển thị kết quả TRUE (Đúng) khi thỏa mãn điều kiện, ngược lại nếu không thỏa mãn điều kiện hiển thị kết quả FALSE (Sai)

Sử dụng hàm if and trong excel

Với ví dụ, một bảng kết quả hai điểm thi.

Điểm thi đầu tiên chứa trong cột A có giá trị =>20.

Điểm thi thứ 2, liệt kê trong cột B giá trị =>30.

Xác định giá trị thỏa mãn 2 điều kiện này thì học sinh vượt qua kỳ thi.

Điều đầu tiên cần làm chính là tạo một công thức ra điều kiện trước sau đó kết hợp đối số kiểm tra hàm if:

 • AND(B2>=20; C2>=30) – Điều kiện
 • IF/AND: =IF((AND(B2>=20;C2>=30));”Đậu”;”Trượt”) – Công thức

Qua công thức, nếu đáp ứng được điều kiện kết quả hiển thị là “Đỗ”, nếu không đáp ứng điều kiện công thức sẽ hiển thị kết quả “Trượt” như kết quả dưới đây:

Hàm if trong excel: Cách sử dụng đơn giản [Hướng dẫn bài tập] - Ảnh 7
Cách sử dụng hàm if and

Sử dụng hàm if or trong excel

Khi kết hợp hàm if or cũng tương tự với hàm if and. Nhưng có một điểm khác biệt ở công thức này chính là kết quả hiển thị TRUE (Đúng) nếu như trong điều kiện đáp ứng được chỉ định. Bởi vậy, bạn có thể áo dụng công thức sửa đổi theo đúng cách như: =IF((OR(B2>=20; C2>=30));”Đậu”;”Trượt”

Cột D là giá trị đáp ứng chỉ định =>20 hiển thị kết quả “Đậu” hoặc =>30.

Bảng kết quả hiển thị:

Hàm if trong excel: Cách sử dụng đơn giản [Hướng dẫn bài tập] - Ảnh 8
Cách sử dụng hàm if or

Sử dụng hàm IF AND OR trong excel 

Trong một số trường hợp bạn cần phải kết hợp lồng ghép nhiều hàm cùng với hàm if như hàm if and or cùng một lúc. Ví dụ, điều kiện để bạn áp dụng như:

 • Cột B> = 20 và cột C> = 25 (Điều kiện 1)
 • Cột B> = 15 và cột C> = 20 (Điều kiện 2)

Công thức áp dụng kết hợp lồng ghép này sẽ phức tạp hơn, ta có công thức như sau:

OR(AND(B2>=20;C2>=25);AND(B2>=15;C2>=20)

Sau khi áp dụng công thức bạn cần kiểm tra logic trong hàm if và nhập các đối số TRUE (Đúng), FASLE (Sai). Kết quả hiển thị công thức hàm if với điều kiện and/or:

Cuối cùng, sử dụng hàm OR ở trên làm điều kiện kiểm tra logic trong hàm IF và cung cấp các đối số TRUE (Đúng) và FALSE (Sai). Kết quả là bạn sẽ nhận được công thức IF sau với nhiều điều kiện AND/OR:

=IF(OR(AND(B2>=20;C2>=25);AND(B2>=15;C2>=20));”Đậu”;”Trượt”)

Hàm if trong excel: Cách sử dụng đơn giản [Hướng dẫn bài tập] - Ảnh 9
Cách sử dụng hàm if anh or

Nếu bạn không bị giới hạn khi sử dụng kết hợp 2 hàm trong cùng công thức bạn có thể áp dụng nhiều chức năng logic như:

 • Với phiên bản excel 2007, 2010, 2013, 2016 công thức giới hạn tối đa 255 đối số, tổng độ dài của công thức không vượt quá 8.192 ký tự
 • Với phiên bản excel thấp hơn từ 2003 trở lại thì tối đa 30 đối số, tổng độ dài công thức không vượt quá 1.024 ký tự

 XEM THÊM: Các hàm cơ bản trong Excel mà “dân” văn phòng phải biếtHàm count if

Hàm count if như một hàm thống kê sử dụng đếm số lượng ô đáp ứng một tiêu chí nhất định. Với ví dụ như đếm số lần lượt các thành phố để xác định khách hàng xuất hiện trong danh sách. Công thức để có thể áp dụng cho hàm count if cụ thể như: =COUNTIF(Bạn muốn tìm ở đâu?, Bạn muốn tìm giá trị nào?)

Ví dụ:

 • =COUNTIF(A3:A6,”China”)
 • =COUNTIF(A3:A3,A4)

Hi vọng với những chia sẻ chi tiết trong bài viết trên đây giúp các bạn có thêm những kiến thức, sự hiểu biết cho bản thân về hàm if trong excel. Đặc biệt, nắm được cách sử dụng hàm if trong công việc đúng cách và chuyên nghiệp. Đây là những kỹ năng tin học cơ bản chắc chắn bạn cần phải nắm rõ để hoàn thành tốt công việc. Chúc các bạn thành công !

Các mẫu CV tiếng việt đang dùng nhiều hiện nay

Bài tập hàm if kết hợp nhiều hàm if trong excel

Bài tập về hàm trong excel1. Link Download bài tập hàm if kết hợp nhiều hàm if (hàm if lồng) trong excel

Like để download bài tập hàm if kết hợp hàm if trong excel

Link download

Trước tiên các bạn hãy xem cách sử dụng hàm này từ A-Z tại bài viết này (click xem ngay)

Bài viết mà Trường đã dành rất nhiều tâm huyết với hàng chục lần cập nhật. Đảm bảo bạn sẽ hiểu rõ bản chất của hàm Nếu – Thì. Bên cạnh đó là biết cách vận dụng hàm để kết hợp với các hàm khác, ví dụ: Left, Right, Mid…

Nếu bạn thấy mình nắm khá vững kiến thức rồi thì hãy làm bài tập luôn.

Khi thấy vướng ở đâu thì xem bài giải ở phần 2.

Lưu ý: Chưa xem bài giải khi chưa dành đủ thời gian để tự giải bài tập

2. Bài giải hàm if kết hợp hàm if trong excel

2.1. Tính cột lương tháng.

Để tính phần này rất đơn giản: ta chỉ cần lấy [lương ngày] * [số ngày công] là sẽ tính được lương tháng.

Ta nhập công thức vào ô F3 với công thức như sau: = D3 * E3

Với công thức là địa chỉ ô như trên ta đang ra lệnh cho excel tính lương của nhân viên ở dòng số 3 (Cao văn cốt) với lương ngày công là 50.000/ ngày và số ngày công trong tháng là 26 ngày.

Sau đó copy công thức ở ô F3 xuống cho các ô còn lại là xong cột lương tháng.

Vì công thức được tính bằng địa chỉ tương đối của 2 ô thuộc 2 cột ngày công và lương ngày, do đó khi copy công thức xuống các dòng phía dưới thì địa chỉ ô cũng thay đổi theo và giá trị dùng để tính lương cũng thay đổi theo.

2.2. Tính thưởng – Kết hợp nhiều hàm if lồng nhau là đây 🙂

Điều kiện tính thưởng như sau:

Nếu số ngày công >=25: Thưởng = 20% * lương tháng

Nếu số ngày công >=22: Thưởng = 10% * lương tháng

Nếu số ngày công <22: Thưởng = 0

Công thức if được sử dụng để tính thưởng trong trường hợp này:

Thưởng = if ( ngày công >=25, 20% * lương tháng, if (ngày công >=22, 10% * lương tháng, 0))

Bạn hãy xem công thức chi tiết ở picture dưới đây nhé:

1. Cao văn cốt: số ngày công là 26 > 25 => thưởng sẽ bằng 20% lương – thỏa mãn điều kiện thứ nhất

2. Bùi thị béo: số ngày công là 23 < 25 nhưng >22 => thưởng chỉ là 10% lương – không thỏa mãn điều kiện 1, nhưng thỏa mãn điều kiện 2

3. Trương văn sình: số ngày công là 20 < 22 nên đương nhiên nhỏ hơn 25, do đó không thỏa mãn cả 2 điều kiện đầu của hàm if => thưởng bằng 0


Published April 8, 2021By nghiahsgsEditBài viết hướng dẫn bài tập hàm if trong excelCategorized as Uncategorized

Post navigation

Previous postPrevious PostSearch…

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta

NEWWPProudly powered by WordPress.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *