Log OutSkip to content

NEWWP

Just another WordPress site

Bài viết hướng dẫn hàm vlookup kết hợp if

Hướng dẫn cách viết hàm VLOOKUP kết hợp hàm IF

Chia sẻ bài viết này:

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   

Chào mừng các bạn đến với Seri bài viết: Tùy biến các hàm trong thực tế công việc.

Trong seri này chúng ta sẽ tìm hiểu những ví dụ thực tế, khi các yêu cầu công việc đòi hỏi phải tùy biến, kết hợp nhiều hàm với nhau thì mới giải quyết được yêu cầu.

Bài học ngày hôm nay là : Kết hợp hàm VLOOKUP với hàm IF

Ví dụ 1: Dùng IF để bẫy lỗi cho hàm VLOOKUP

Ở hình trên, chúng ta thấy công thức ở ô E2 cho kết quả lỗi. Bởi vì nội dung ở ô D2 không có giá trị, tức là Lookup_Value không có nội dung nên sẽ báo lỗi #N/A

Để khắc phục lỗi này, chúng ta có thể sử dụng kết hợp hàm IF như sau:

=IF(D2=””,””,VLOOKUP(D2,$A$2:$B$7,2,0))

 • Nếu ô D2 (lookup_value của hàm vlookup) là rỗng thì sẽ rỗng
 • Nếu ô D2 không rỗng thì sẽ sử dụng hàm Vlookup

Ví dụ 2: Dùng IF để tùy biến vị trí cột tham chiếu trong hàm Vlookup

Ở ví dụ này, chúng ta muốn khi thay đổi điều kiện ở ô E1 để xét kết quả của hàm Vlookup tương ứng với điều kiện này.

Nếu E1 là Số tiền thì sẽ

Cột Giới tính: Cột 3

Chúng ta kết hợp hàm IF như sau:

=IF(D2=””,””,VLOOKUP(D2,$A$2:$C$7,IF(E1=”Số tiền”,2,3),0))

Khác với ví dụ 1, ở đây chúng ta cần mở rộng bảng tham chiếu bao gồm cả cột C

* Kết luận

Trên đây là 2 ví dụ thường gặp nhất trong việc kết hợp hàm IF với hàm VLOOKUP. Các bạn hãy ghi nhớ để sử dụng phù hợp trong từng hoàn cảnh.

Để có thể sử dụng tốt việc kết hợp các hàm với nhau, chúng ta cần nắm rõ được logic của vấn đề trước, sau đó mới xác định sử dụng hàm nào, đặt thứ tự các hàm tại vị trí nào.

Để có thể ứng dụng tốt Excel vào trong công việc, chúng ta không chỉ nắm vững được các hàm mà còn phải sử dụng tốt cả các công cụ của Excel. Những hàm nâng cao giúp áp dụng tốt vào công việc như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH… Những công cụ thường sử dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table…

Toàn bộ những kiến thức này các bạn đều có thể học được trong khóa học https://www.facebook.com/v3.0/plugins/comments.php?app_id=488204971838188&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df1259b14fd6601%26domain%3Dblog.hocexcel.online%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fblog.hocexcel.online%252Ffd714b7f2ef17%26relation%3Dparent.parent&container_width=806&height=100&href=https%3A%2F%2Fblog.hocexcel.online%2Fham-vlookup-ket-hop-ham.html&locale=vi_VN&numposts=3&order_by=social&sdk=joey&version=v3.0&width=Chia sẻ bài viết này:

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   

Cách kết hợp hàm VLOOKUP và hàm IF trong Excel

Chia sẻ bài viết này:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   

Bài viết này Học Excel Online hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm VLOOKUP kết hợp IF trong Excel. Ngoài ra bạn cũng tìm thấy cách thay lỗi #N/A bằng dữ liệu của bạn tự định nghĩa.

Trong các phần trước của loạt bài viết về VLOOKUP, chúng ta đã học về hàm VLOOKUP cơ bản và cách sửa lỗi thường gặp khi sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel trong bài viết này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu cách lồng ghép hàm VLOOKUP với hàm IF và những ví dụ.

Kết hợp VLOOKUP và hàm IF để trả về giá trị TRUE/FALSE hoặc 1 và 0

Ví dụ 1: Giả sử bạn có 1 danh sách hàng hoá trong kho và số lượng của các loại hàng hoá này, nếu bạn muốn có một phân tích đơn giản bằng việc điền vào dòng tương ứng với số lượng bằng 0 là “hết hàng”, điền vào dòng tương ứng với số lượng lớn hơn 0 là “còn hàng” thì chúng ta có thể viết hàm VLOOKUP kết hợp với hàm IF như sau:

Kết hợp hàm VLOOKUP và hàm IF trong Excel

Công thức trên tra cứu số lượng của sản phẩm Nho, sau đó so sánh kết quả này nếu lớn hơn 0 thì hàm IF sẽ trả về kết quả là “Còn hàng”, nếu không kết quả sẽ là “Hết hàng”

Ví dụ 2: Trong tình hình thị trường có biến động, chúng ta sẽ cần có mức thiết lập tồn kho an toàn khác nhau tuỳ theo từng thời điểm, giả sử trong thời điểm đầu năm, mức tồn kho an toàn của chúng ta được lưu trong ô G1 là 15 đơn vị sản phẩm. Chúng ta muốn kiểm tra sản phẩm “Táo” của chúng ta có trạng thái tồn kho như thế nào, bạn có thể sử dụng công thức như trong hình minh hoạ.

Kiểm tra tồn kho an toàn với VLOOKUP và hàm IF

Ví dụ 3: Chúng ta có 2 danh sách: danh sách hàng hoá trong kho và danh sách hàng đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, vậy làm sao để so sánh 2 danh sách này với nhau và đánh dấu mặt hàng nào trong kho đủ tiêu chuẩn xuất khẩu? Chúng ta có thể kết hợp hàm VLOOKUP với hàm IF và hàm ISNA như trong hình minh hoạ như sau

Kết hợp hàm VLOOKUP, IF, ISNA

Sử dụng kết hợp hàm VLOOKUP và hàm IF để tính toán theo điều kiện

Ví dụ 4: Giả sử bạn quản lý 1 đội nhân viên bán hàng, cơ cấu hoa hồng cho nhân viên bán hàng của bạn rất đơn giản: nếu doanh thu đạt được > 200 thì hoa hồng là 10% của doanh thu, nếu doanh thu đạt được <= 200 thì hoa hồng là 5% của doanh thu đó. Bài toán này có thể được giải quyết bằng cách lồng ghép hàm IF và hàm VLOOKUP như trong hình dưới đây

Lồng ghép hàm IF và VLOOKUP để tính hoa hồng

Xử lý lỗi #NA khi VLOOKUP không tìm thấy giá trị trong bảng

Trong trường hợp giá trị cần tìm kiếm không thể được tìm thấy khi sử dụng hàm VLOOKUP thì chúng ta sẽ nhận lại kết quả là lỗi #N/A. Để đưa ra một thông báo có ý nghĩa hơn cho người dùng, chúng ta có cách kết hợp hàm VLOOKUP và hàm IFNA thể xử lý lỗi #N/A bằng cách đưa ra giá trị thay thế như sau.

=IFNA(value, value_if_na)

 • tham số value có thể là một công thức, một số, một địa chỉ ô trong Excel
 • tham số value_if_na là giá trị trả về trong trường hợp có lỗi #N/A

Cách kết hợp hàm vlookup và ifna

Bài hướng dẫn hàm Vlookup kết hợp If đã khép lại buổi chia sẻ hôm nay. Tạm biệt và chúc các bạn thành công. https://www.facebook.com/v3.0/plugins/comments.php?app_id=488204971838188&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df3fffe9888e754%26domain%3Dblog.hocexcel.online%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fblog.hocexcel.online%252Ff3b31af8ca0243%26relation%3Dparent.parent&container_width=806&height=100&href=https%3A%2F%2Fblog.hocexcel.online%2Fcach-ket-hop-ham-vlookup-va-ham-if-trong-excel.html&locale=vi_VN&numposts=3&order_by=social&sdk=joey&version=v3.0&width=Chia sẻ bài viết này:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   

10:08 GMT+8, Thứ Năm, 10/10/2019Sự kiện:  Thủ thuật công nghệQuảng cáohttps://api.dable.io/widgets/id/OoRwme7y/users/24230933.1616995483471?from=https%3A%2F%2Fvoh.com.vn%2Fcong-nghe%2Fcach-su-dung-ham-if-ket-hop-vlookup-de-do-gia-tri-theo-dieu-kien-335793.html&url=https%3A%2F%2Fvoh.com.vn%2Fcong-nghe%2Fcach-su-dung-ham-if-ket-hop-vlookup-de-do-gia-tri-theo-dieu-kien-335793.html&ref=&cid=24230933.1616995483471&uid=24230933.1616995483471&site=voh.com.vn&id=dablewidget_OoRwme7y&category1=C%C3%B4ng%20ngh%E1%BB%87&ad_params=%7B%7D&item_id=335793&pixel_ratio=1&client_width=666&network=non-wifi&lang=en&pre_expose=1&is_top_win=1&top_win_accessible=1Quảng cáo

Hãy đọc, ai bị tăng huyết áp…Kẻ thù chính của bệnh huyết áp cap.Huyết áp cao như sống chung với tử thần? Chấn động y học tìm thấy giải pháp…Lời khuyên chuyên gia dành cho người suy giãn tĩnh mạch. Khỏi ngay tại nhà…Bác sĩ sốc! Ai bị suy giãn tĩnh mạch, hãy đọc trước khi loại bỏ nó!

Quảng cáohttps://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-7078400245394460&output=html&h=791&slotname=2211745150&adk=2563185434&adf=783898714&pi=t.ma~as.2211745150&w=666&cr_col=2&cr_row=3&lmt=1616995485&rafmt=9&psa=1&format=666×791&url=https%3A%2F%2Fvoh.com.vn%2Fcong-nghe%2Fcach-su-dung-ham-if-ket-hop-vlookup-de-do-gia-tri-theo-dieu-kien-335793.html&flash=0&crui=pub_control_image_card_stacked&wgl=1&dt=1616995485024&bpp=8&bdt=66792&idt=96&shv=r20210322&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D194e923aa0d8d0df-221342fbe5c60006%3AT%3D1616995417%3ART%3D1616995417%3AS%3DALNI_MZ_GbO8bcfMtUSpH8WbhXLdfubg3Q&prev_fmts=970×250%2C300x250%2C0x0%2C1887x948&nras=2&correlator=6863406255753&frm=20&pv=1&ga_vid=1876064314.1616995419&ga_sid=1616995420&ga_hid=1976545121&ga_fc=0&u_tz=480&u_his=8&u_java=0&u_h=1080&u_w=1920&u_ah=1040&u_aw=1920&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=444&ady=14277&biw=1887&bih=948&scr_x=0&scr_y=13347&eid=42530672%2C44740079%2C44739387&oid=3&psts=AGkb-H9VL129gOlwUtsC1lY5j2ic67wXu86O68KW9jfTMGu_2U8_vmF63KZ8Jbnz33X3W9GawosraiGVyZfMGQ%2CAGkb-H-G9GCLVk4-1gs8CT84fCn7f65uorrXEYVrbcAK7JwQA6mVjI1h44w-RXguw1cIvk0egNeMdGIZ-8ET2A&pvsid=1020753696678791&pem=230&rx=0&eae=0&fc=896&brdim=10%2C10%2C10%2C10%2C1920%2C0%2C1920%2C1080%2C1904%2C948&vis=1&rsz=%7C%7CoeE%7C&abl=CS&pfx=0&fu=8320&bc=31&ifi=5&uci=a!5&fsb=1&xpc=uh1cZncpVl&p=https%3A//voh.com.vn&dtd=139


Nhóm Reference (VLOOKUP, INDEX…)

Hàm VLOOKUP kết hợp hàm IF trong Excel đơn giản, hiệu quả

12/08/202012/08/2020 5115 lượt xem

Như các bạn đã biết, hàm VLOOKUP và hàm IF trong Excel là hai hàm có giá trị khác nhau. Hàm VLOOKUP là một hàm dùng để tra cứu kết quả trả về theo hàng dọc. Vậy, làm sao để hàm VLOOKUP kết hợp được với hàm IF chuẩn? Bài viết này sẽ trả lời cho các bạn.

1. CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG HÀM VLOOKUP KẾT HỢP HÀM IF

Có 3 trường hợp cần chú ý, cụ thể như sau:

 • Trường hợp 1: Dùng để so sánh kết quả VLOOKUP, 
 • Trường hợp 2: Xử lý lỗi
 • Trường hợp 3: Giúp tra cứu dựa trên hai giá trị. 

Lưu ý: Để sử dụng các hàm IF và VLOOKUP cùng nhau, bạn nên lồng hàm VLOOKUP bên trong hàm IF.

2. XÂY DỰNG CÚ PHÁP CHO HÀM VLOOKUP

Hàm VLOOKUP (Tra cứu dọc) tìm kiếm một giá trị trong cột ngoài cùng bên trái của bảng và sau đó trả về một giá trị trong cùng một hàng từ một cột khác mà bạn chỉ định.

Cú pháp: 
=VLOOKUP(Lookup_value, Table, Col_index_ num, [Range_lookup])
 • Lookup_value – Giá trị cần tìm trong cột đầu tiên của bảng.
 • Table – Bảng để truy xuất một giá trị.
 • Col_index – Cột trong bảng để truy xuất một giá trị.
 • range_lookup – [tùy chọn] TRUE = đối sánh gần đúng (mặc định). FALSE = đối sánh chính xác

– Bạn có thể xem thêm về Hàm Vlookup tại đây: Học excel cơ bản

3. VÍ DỤ VỀ SỰ KẾT HỢP CỦA HÀM VLOOKUP VỚI HÀM IF 

Ví dụ 1: Dùng IF để so sánh giá trị trong hàm VLOOKUP

Mô tả: Dựa vào cột dữ liệu có trong các ô B3: C9, hãy tìm hiểu xem tên James được đề cập trong ô E3 có phần thưởng dựa trên doanh số lớn hơn 10000$ hay không?

Các bước thực hiện:

 • Bước 1: Kích chuột vào địa chỉ ô F3
 • Bước 2: Áp dụng vào hàm ta nhận được công thức tính:                          =IF(VLOOKUP(E3,B3:C9,2,FALSE)>10000,“Yes”,“No”)
 • Bước 3: Nhấn Enter được kết quả trả về như hình phía bên dưới
Hàm VLOOKUP kết hợp với hàm IF để so sánh giá trị

Hình 1: Hàm VLOOKUP kết hợp với IF để so sánh giá tri

Ví dụ 2: Dùng IF để xử lý lỗ giá trị trong hàm VLOOKUP

Yêu cầu: Sử dụng hàm VLOOKUP kết hợp với hàm IF để tìm ra các lỗi

Mô tả: 

 • Bước 1: Gán giá trị Jam cho ô E3. 
 • Bước 2: Để tìm doanh số, hãy gán công thức: =VLOOKUP(E3,B3:C9,2,FALSE) cho ô F3.

Khi thực hiện xong sẽ trả về lỗi #N/A. Có nghĩa là tên Jam không tồn tại trong các ô B3:C9.

Vì vậy, Để xử lý lỗi này, ta thực hiện bằng cách lồng hàm VLOOKUP và ISNA vào bên trong hàm IF.

 • Bước 1: Kích chuột vào ô F3
 • Bước 2: Nhập công thức:                                                                                            =IF(ISNA(VLOOKUP(E3,B3:C9,2,FALSE)), “Name not found”, VLOOKUP(E3,B3:C9,2,FALSE)) vào ô F3.
 • Bước 3: Nhấn Enter được kết quả trả về như hình dưới
Hàm VLOOKUP kết hợp với hàm IF để xử lý lỗi

Hình 2: Hàm VLOOKUP kết hợp với IF để xử lý lỗi

Cách làm này sẽ trả lại tên không tìm thấy. Sử dụng hàm ISNA sẽ giúp kiểm tra xem kết quả của VLOOKUP có phải bị lỗi #N/A hay không và thực hiện điều kiện IF tương ứng. Bạn có thể đặt tin nhắn văn bản khác hoặc thậm chí một 0 hoặc trống ( “” ) như đầu ra.

Ví dụ 3: Dùng IF để tra cứu hai giá trị trong hàm VLOOKUP

Xét ví dụ, các ô B2:B7 chứa giá trị cho các sản phẩm ở hai hàng khác nhau.

Để tìm giá trị của sản phẩm trong ô F3, bạn thực hiện như sau:

 • Bước 1: Kích chuột vào ô H3
 • Bước 2: Trong ô H3 nhập công thức sau:                                                                                                                          =IF(G3= “Shop1”,VLOOKUP(F3,B2:D7,2,FALSE),VLOOKUP(F3,B2:D7,3,FALSE))
 • Bước 3: Ấn Enter được kết quả như hình dưới
Hàm VLOOKUP kết hợp với IF để tra cứu hai giá trị

Hình 3: Hàm VLOOKUP kết hợp với IF để tra cứu hai giá trị

Khi thực hiện cách này  sẽ trả lại $ 2000. Hàm IF kiểm tra xem giá trị trong ô G3 là Cửa hàng 1 hay 2. Theo điều kiện này, VLOOKUP sau đó trả về giá tương ứng cho sản phẩm.

KẾT LUẬN

Trên đây, mình đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng Hàm VLOOKUP kết hợp với hàm IF chuẩn một cách cụ thể qua các ví dụ. Hy vọng rằng với ví dụ minh hoạ và lời giải chi tiết về hàm VLOOKUP chắc chắn đã giúp bạn hiểu được công dụng cũng như áp dụng hàm VLOOKUP hiệu quả nhất.

GÓC HỌC TẬP
THAM KHẢO THÊM
>> Hàm VLOOKUP bị lỗi, cách sửa lỗi>> Hàm VLOOKUP trong Excel>> Hàm VLOOKUP 2 điều kiện>> Hàm VLOOKUP kết hợp hàm SUMIF
VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÀM VLOOKUP, HÀM HLOOKUP:
https://youtube.com/watch?v=pWZxmfowoaU%3Ffeature%3Doembed

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hàm Vlookup, cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel.

Hàm VLOOKUP VÀ HLOOKUP để tìm kiếm trong Excel

Sử dụng Hàm VLOOKUP kết hợp hàm SUMIF, SUM trong Excel

Hàm VLOOKUP kết hợp IF, LEFT, MID, RIGHT, HLOOKUP – Excel

Hàm Vlookup là gì? Cách sử dụng hàm Vlookup như thế nào?

Hàm Vlookup nâng cao, cách sử dụng hàm Vlookup nâng cao.

Hàm Vlookup, cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel.

Hàm VLOOKUP VÀ HLOOKUP để tìm kiếm trong Excel

Sử dụng Hàm VLOOKUP kết hợp hàm SUMIF, SUM trong Excel

Hàm VLOOKUP kết hợp IF, LEFT, MID, RIGHT, HLOOKUP – Excel

Hàm Vlookup là gì? Cách sử dụng hàm Vlookup như thế nào?

Hàm Vlookup nâng cao, cách sử dụng hàm Vlookup nâng cao.


Cách kết hợp hàm Vlookup với hàm If trên Excel

Hàm Vlookup và hàm If là các hàm quan trọng và cơ bản trong Excel. Khi kết hợp 2 hàm này lại, người dùng có thể sử dụng trong nhiều bài tính toán, thống kê dữ liệu khác nhau như hiện thông tin nhân viên khi chỉ cần nhấn mã. Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập điều kiện để lọc giá trị, bằng cách kết hợp hàm Vlookup với hàm If.

Với bài thống kê có điều kiện nào đó và yêu cầu người dùng phải điền thông tin dựa theo điều kiện đó, bạn có thể sử dụng hàm Vlookup với hàm If, như trong bảng xếp loại đánh giá. Ví dụ dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn cách sử dụng hàm Vlookup và hàm If để lọc giá trị có điều kiện.

Cách dùng hàm Vlookup với hàm If

Đây là bảng kết quả thi và đánh giá đậu hoặc trượt của học sinh. Chúng ta đã có điểm chuẩn của từng khối thi để biết được học sinh có đủ điểm đậu, hoặc trượt. Bạn cần nhập kết quả thi cho từng học sinh.

Bảng ví dụ Vlookup và IF

Hàm If sẽ đóng vai trò tìm kiếm những kết quả thỏa mãn với điểm chuẩn, từ đó đưa ra kết luận đậu hay trượt. Sau đó kết hợp với hàm Vlookup để lọc những giá trị thỏa mãn từng học sinh. Cuối cùng 2 hàm sẽ cho ra kết quả cần tìm.

Hàm Vlookup sẽ có công thức là:

 • VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])

Hàm If có công thức là:

 • IF (Logical_test, Value_if_True, Value_if_False)

Công thức khi lồng hàm Vlookup và hàm If với nhau

 • IF(Logical_test>=Vlookup(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup]),Value_if_True, Value_if_False)

Bước 1:

Tại ô kết quả đầu tiên, bạn hãy nhập công thức lồng 2 hàm: =IF(C2>=Vlookup(B2,$B$10:$C$13,2,0),”Đậu”,”Trượt”.

Trong đó C2>=Vlookup với C2 là cột Điểm mà các học sinh đã đạt được. Khi C2>=Vlookup thỏa mãn điều kiện sẽ ra kết quả Đậu, ngược lại không thỏa mãn là sẽ Trượt.

Tiếp đến B2,$B$10:$C$13,2,0 là tham chiếu cột nhóm nằm ở cột B và dòng thứ 2 và thứ tự dòng là 10 đến cột chi tiêu ở cột C với giá trị cuối cùng ở dòng 13.

2, 0 với 2 là giá trị cột số 2 tính từ cột tham chiếu trong bảng tham chiếu. 0 là nếu không tìm được giá trị thỏa mãn hàm Vlookup thì trả về 0.

Lưu ý, để hiển thị ký tự dạng liệt kê $ bạn cần khoanh vùng như bình thường rồi nhấn F4.

Công thức hàm lồng

Bước 2:

Khi nhấn Enter chúng ta sẽ được kết quả cho học sinh đầu tiên là Đậu, ứng với điểm chuẩn bên dưới. Học sinh đầu tiên được 18 điểm cao hơn với điểm chuẩn khối A nên sẽ có kết quả là Đậu như hình.

Kết quả hàm Vlookup và hàm IF

Để thực hiện tiếp kết quả cho những học sinhh còn lại, bạn chỉ cần kéo kết quả ở ô đầu tiên xuống các dòng của cột Kết quả. Cuối cùng chúng ta sẽ được bảng đánh giá như hình.

Kéo kết quả cho cột

Việc kết hợp 2 hàm Vlookup và hàm If như vậy sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian trong việc tìm kiếm giá trị có điều kiện, mà không cần phải lọc giá trị lần lượt theo hàm Vlookup rồi từ đó thực hiện tiếp hàm If. Bảng tìm kiếm ít nhất phải có 2 cột, 1 cột chứa điều kiện tìm kiếm, 1 cột là giá trị của điều kiện đó.

Xem thêm:

Chúc các bạn thực hiện thành công!Tham khảo thêm


Published March 29, 2021By nghiahsgsEditBài viết hướng dẫn hàm vlookup kết hợp ifCategorized as Uncategorized

Post navigation

Previous postPrevious PostSearch…

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta

NEWWPProudly powered by WordPress.

Leave a Comment